Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Jak pracuje agencja celna i co robią celnicy?

Odprawa celna to przebieg nadzorowania transferu artykułów poprzez granice państwowe, w trakcie którego sprawdza się zgodność przewożonych artykułów z przepisami traktującymi handlu międzynarodowego i pobiera się opłaty celne i podatki od wartości przewożonych towarów. Odprawa celna jest wymagana we wszystkich przypadkach, gdy towary przekraczają granicę między państwami, bez względu na sposób transportu, a też w przypadku towarów ściąganych oraz eksportowanych – agencja celna. W przypadku importu towarów, odprawa celna zaczyna się od momentu, gdy towary dotrą do granicy państwa, gdzie zostaną poddane kontroli celnej.

Właściciel towaru musi przedstawić wszystkie potrzebne poświadczenia, takie jak faktury, umowy oraz listy przewozowe, a także deklaracje celne i inne pisma wymagane przez przepisy prawa. Celnicy sprawdzą zgodność produktów z dokumentami oraz zadeklarowanymi wartościami, a następnie pobiorą opłaty celne i podatki. W przypadku, gdy towar jest zgodny z ustawami, zostaje wydany zaświadczenie celny, a towary są uwalniane do obrotu.

W przypadku eksportu materiałów, odprawa celna rozpoczyna się od momentu, kiedy towary są zgłoszone do odprawy celnej. Właściciel towaru musi dostarczyć właściwe dokumenty, takie jak faktury, umowy i listy przewozowe, a także deklaracje celne oraz inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa. Celnicy sprawdzą adekwatność materiałów z poświadczeniami i zadeklarowanymi wartościami, a potem wydadzą dokument celny i pobiorą opłaty celne oraz podatki. Po tym, towary są dopuszczone do eksportu. Odprawa celna może być także wymagana w przypadku, gdy towary przemieszczają się między państwami w ramach tzw. przewozu, tzn. kiedy towary przechodzą przez jedno państwo w drodze do innego państwa.

W takim przypadku, menadżer towaru musi dostarczyć dokumenty związane z tranzytem, a też uzyskać dobre pozwolenie na przemieszczenie towarów przez terytorium państwa tranzytowego. Odprawy celne są istotne dla zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi handlu internacjonalnego, a także służą do ochrony rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją i nielegalnym przepływem towarów. Wymagają one od właścicieli towarów uzupełniania dużej grupy dokumentów oraz respektowania ściśle określonych procedur, co może być czasochłonne oraz wymagające.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY